Platba bankovým prevodom – MAZUMIS

Platba bankovým prevodom

Informácie k platbe bankovým prevodom.

Detaily k bankovému prevodu:

Názov účtu: Mazumis, s.r.o. Číslo účtu : 5116930413 / 0900 IBAN : SK76 0900 0000 0051 1693 0413 BIC SWIFT kód : GIBA SKBX

Variabilný symbol: #... (číslo objenávky - 4 ciferné)

Meno priezvisko: .........................................

Suma spolu s prepravnými nákladmi:  ...........€

Po prijati úhrady Vám bude tovar v najbližšej dobe vyexpedovaný.